Journey Builder - Dynamiskt innehåll

Innehållet som skickas till mottagarna i Journey Builder anpassas efter vilken data som finns på mottagaren. Nedan är exempel på hur olika innehåller blir för mottagarna Filip och Piia. 

För att förhandsgranska innehållet i en Journey så kan du klicka i "ögat" i dom content set du vill se och sedan trycka på ögat uppe till höger. Då visas innehåller i både desktop och mobilläge.

  1. Visar hur innehållet ser ut för en specifik mottagare
  2. Visar vilken rubrik och avsändare mailet kommer ha
  3. Kan du välja att skicka en förhandsgranskning 

Filip  

  • Fyller år om 4 dagar
  • 180 dagar sedan senaste köpet
  • Dagens datum är 2021-03-10


Piia 

  • Fyller år idag 
  • 190 dagar sedan senaste köpet
  • Har en övergiven varukorg
  • Dagens datum är 2021-03-17

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss