Journey Builder - Allt från nyhetsbrev till djupgående segmentering

I Journey Builder kan du göra allt från lättare typer av nyhetsbrev som du schemalägger själv till djupgående segmentering av dina medlemmar, så länge det finns data på dina medlemmar. Man behöver inte göra avancerade Journeys med många lanes och switchar. I exemplet nedan är en Journey skapad med ett "content set" innehållande ett nyhetsbrev. 

Nyhetsbrev

Om man väljer Type: Campaign så kommer utskicken att skickas en specifik dag och tiden sätts högst upp i menyraden. Den dagen väljer man på "content setet"

Inne i editorn kan vi titta hur nyhetsbrevet ser ut och när vi är nöjda så väljer vi dag som det ska skickas. 

När tid, dag och innehåll är klart så aktiverar man bara sitt utskick och det kommer då gå iväg på satt tid.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss