Journey Builder - Get started with preferences


Vi rekommenderar att läser Journey builder introduktion innan du påbörjar denna guide!

I den här artikeln så kommer du få lära dig om preferenser för e-post. Preferenser för e-post innebär att du ger dina prenumeranter valet att själva bestämma vad för typ av e-postkommunikation de vill ta emot från dig. Det betyder att, utöver möjligheten att helt avregistrera sig har Rule även en sida för att låta kunden hantera och välja sina preferenser, utan att kunden blir avregistrerad.  
Den främsta fördelen med preferenser är att det hjälper dig som företag att minska antalet personer som avregistrerar sig från dina e-postmeddelanden. Med hjälp av preferenser kan dina medlemmar enkelt välja bort den kommunikation de inte vill ha, genom att låta medlemmarna uppdatera sina preferenser istället för att helt avregistrera sig från dina utskick. 

När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper:  

Create preferences 

1. Gå till "Dashboard" 
2. Klicka på  "Preferenser" 

Click on the "+ Ny grupp" 

1. Välj gruppnamn på din preferensgrupp
2. Här fyller du i alla preferenskategorier som du vill ha med i preferensgruppen 

Nu har du skapat en preferensgrupp.  Vill du skapa fler preferensgrupper repeterar du bara samtliga steg ovan. 
Flera preferensgrupper kan vara bra om man t.ex. har flera varumärken som man inte vill blanda ihop på sin opt-in/out-sida eftersom att varje preferensgrupp har sina unika preferenser kopplade till sig.  

Default opt-in

Standard opt-in är en funktion som gör det möjligt för dig att bestämma vilket innehåll som ska visas för medlemmar som inte har gjort ett uttryckligt val gällande sina preferenser. Väljer du att att kryssa i rutan "Standard opt- in" på din preferens, kommer alla medlemmar som inte valt bort de preferenserna att få de utskicken fram tills dess att medlemmen själv väljer att avsluta den prenumerationen.

Prenumeranter som inte har några uttryckliga preferenser kommer som standard att behandlas som "Opt-ut", vilket betyder att om preferensen X   inte är standard opt-in. Om man importerar in 100 medlemmar, så tolkar Rule det som att dom 100 medlemmar inte ska få innehållet för preferens X.  Denna inställning kan ändras då genom att kryssa i rutan “Standard opt-in”.

When the member updates their preferences, they can choose to subscribe or unsubscribe (opt-in/opt-out) on different preferences.

Sort the order of your preferences

Preferenser kan sorteras genom att dra preferensraden och släppa den i den nya positionen.  I "Förhandsvisning" till höger kan du se i vilken ordning preferenser kommer att presenteras för dina medlemmar.

Ändringar av sorteringsordning eller preferensnamn träder i kraft omedelbart, oavsett om avregistrerings sidanär värd för Rule eller på kundens webbplats (“Egen URL”).

Custom URL (Optional) 

Rule provides a default page for members to update their preferences and unsubscribe. The default page is on our server at https://app.rule.io and is designed as the Rule app.

"Custom URL" is a feature for advanced users who want to host the preference page on their own website. The technical installation requires coding skills and access to your website.

När den är aktiverad kan "Egen URL" anpassas helt efter ditt varumärke. Notera att detta gäller endast om du använder dig av en egen URL.

Det är möjligt att uppdatera styling för:

  • Knappar
  • Bockmarkeringar
  • Färger och typsnitt. 
  • Det är också möjligt att ändra och översätta de befintliga texterna. 

You can even add images and longer text descriptions per preference (keep in mind that the preference order is predictable and can be changed in admin view).

Innan du aktiverar egen URL bör du lägga till kod till din webbplats. Kopiera koden längst ner på preferens adminsidan och en utvecklare kan anpassa koden och lägga in den på er hemsida. Efter att koden finns live på din webbplats lägger du till länken till den sidan i fältet "egen URL".

Import members with existing preferences (Optional) 

Efter att du har aktiverat preferenser, kommer  "Tillämpa preferenser" bli tillgängligt på importsidan när du importerar medlemmar: Mer om hur du importerar medlemmar kan du läsa i artikeln importera medlemmar.

Funktionen "Tillämpa inställningar" vid import bör användas, när/om dina prenumeranter redan har gett sina uttryckliga preferenser - utanför Rule. Om medlemmar inte har gett sina uttryckliga preferenser, bör man inte importera in preferenser på dessa medlemmar utan då ska man använda sig utav " Standard opt-in". 

Associate preferences with your content 

För att koppla på preferenser till ditt innehåll i Journey Builder gör du såhär:

1. Klicka på Journey builder symbolen för att se dina Journeys 
2. Välj en lane och klicka på de tre prickarna till höger i boxen. Läs mer om Lanes och Journeys i Journey builder introduktionen. 
3. Klicka på "Preferenser" 
4. Välj "Preferensgrupp "
5. Koppla "Preferens"

Add link to opt-in/ opt-out page 

Det är viktigt att ha med en avregistrerings text i dina utskick. Det gör du genom att genom att öppna din sidfot i din Journey, tyck på infoga länk och klipp in  "%Link:Unsubscribe%" Viktigt att protokoll är <annan>. 
Se bild exemplet nedan. 

Vill du läsa mer om hur sidfot och sidhuvud fungerar kan du ta del av det i Journey builder introduktionen.

Link to Preference Settings

Om dina medlemmar får ett email som är kopplat till en preferens så kommer de få med länken " Manage my preferences" i sidfoten.

It is not something you need to add manually, but if there are preferences, the link is added to the footer.Om medlemmen skulle klicka på länken "Manage my preferences" kommer den att se inställningarna för sina preferenser och det är även där medlemmen kan göra sina val . Se bilden nedan! 

Fördelen med denna länk är att medlemmen inte blir avregistrerad från något, till skillnad från en vanlig   Unsubscribe-länk. I Preferensinställningar kan de själva uppdatera vilka preferenser de vill prenumerera på vilket gör att medlemmen kan engagera sig mer i den information som medlemmen intresserar sig av. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us