Varför ska man ha Öppna mailet i webbläsare-funktionen?

Det är inget krav att ha med den funktionen, däremot skadar det inte att ha med den i era utskick. "Öppna mailet i webbläsare" är en alternativ visningsmetod som vi tycker är jättebra att ha. För om en konsument inte kan läsa de e-postmeddelanden ni har skickat, eller om mailet är fullt av trasiga bildlänkar, kommer e-postmeddelandet att tas emot som dålig kommunikation och den konsumenten kommer sannolikt att gå någon annanstans för att uppfylla sina behov. Det är därför som det är absolut nödvändigt att ha en länk som tydligt säger ''Öppna mailet i webbläsare''.

43% av alla e-postöppningar sker på en mobilenhet och därför är det viktigt att ge konsumenterna ett alternativt visningsalternativ, särskilt för dem som är osäkra på hur man ändrar sina inkorgsinställningar så att länkar och bilder återges korrekt när de öppnas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss