Enkäter med Rule

I dagsläget rekommenderar vi på Rule att använda Google Forms https://www.google.com/forms/about/ för att skapa olika enkäter och ni kan alltid bifoga länken med formuläret i er kampanj.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss