Var lägger jag till min lista (tagg/filter) med mottagare av nyhetsbrevet?

Man anger nyhetsbrevets mottagare genom att klicka i något av fälten under  Till. Där anger man antingen tagg(ar) ELLER filter som innehåller önskade mottagare.  

Notera att eftersom filter baseras på en eller flera taggar så ska man inte ange filter och en tagg om man önskar att skicka till sin filtrerade målgrupp. Det räcker alltså med att enbart ange till ett filter som man skapat. 

Är du fortsatt osäker inför ditt utskick, så beskriv ditt ärende till Rules support så får du snabbt hjälp.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss