Avsändarinformationen stämmer inte, vad har hänt?

Avsändarinformation och e-post för avsändare hämtas automatiskt till e-postbyggaren från det som angetts under Inställningar. Man kan antingen justera avsändarinformationen manuellt för en enskild kampanj eller ändra avsändarinställningarna under Inställningar för framtida kampanjer. 

Har ni dotterbolag eller flera varumärken som kräver egna avsändare eller vill särskilja medlemmar, användare, mallar m.m. så kontakta support@rule.se för att lägga till underkonton.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss