Kan jag skicka till enbart ett filter?

Ja, man kan välja att skicka till enbart ett (eller flera) filter eller en (eller flera) tagg. 

Notera att ett filter baseras på en tagg, så om du adderar en tagg och ett filter så kan det innebära att filtrets funktion sätt ur spel och alla medlemmarna i tagg och filter får meddelandet. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss