Underlag för mallbeställning

I den här artikeln går vi igenom hur underlaget för en mallbeställning ska se ut.
När vi skapar upp mallen åt er så testar vi den i alla vanliga mailklienter och enheter, alltså desktop, mobil och läsplatta. Kostnaden för en skräddarsydd mall är 2500 SEK och leveranstiden tar  4 veckor.
Vi tar emot ert underlag som ett Figma projekt till support@rule.se. Vi svarar därefter med en bekräftelse när vi har gått igenom underlaget och lagt beställningen i kö.


Basis:

  • Maxbredd - 680px - För att det ska fungera bäst i alla mailklienter.
  • Layout - Mallen ska skapas i block, se exempel här.
  • Fonter - Standard webbtypsnitt stöds i alla mailklienter. Vill ni använda andra fonter så är det är inte garanterat att de stöds, se webbsäkra typsnitt.
  • Bakgrundsfärg - Använd endast färgkod ( hexkod ) i bakgrunden och inte bilder.
  • Sociala medier ikoner - Länkar till era sociala medier.
  • Responsivitet - Responsiv eller icke-responsiv. En icke-responsiv mall betyder att mallen inte anpassas för mobilvy.
  • Dark mode - Mot en extra kostnad anpassar vi mallen för dark mode. Läs mer om vilka e-postklienter som stödjer detta. 

Template adjustments:

  • Kostnad för justeringar i mallar är 1250 SEK/timme utöver de 2 korrigeringsrundor som ingår i en mallbeställning. Samla önskade justeringar tydligt på engelska i ett Word dokument och skicka till support@rule.se

Good to keep in mind: 

  • Text and images that are above another image are not technically supported, but instead you can create the image as you want in, for example, photoshop and upload as a regular image.
  • Mer avancerade styling, exempelvis rundade hörn och skuggning på bilder och knappar, har begränsat stöd i e-postklienter. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us