Digitala presentkort

Ett digitalt presentkort fungerar på precis samma sätt som ett fysiskt. Det som skiljer ett fysiskt och ett digitalt presentkort åt är att ett digitalt presentkort oftast består av en slags kod, en siffer/bokstavskombination som mottagaren skriver in i kassan. Köparen kan då inhandla presentkortet direkt via din hemsida och få det levererat till vem som helst, när som helst.

När du skapar digitala presentkort väljer du som företag själv hur dina presentkort ska se ut, vad för text som ska stå i presentkortet och hur du vill leverera det till kunden. Dina kunder väljer i sin tur fritt vad dem vill handla, när och till vem det ska levereras till, via vilket leveranssätt. Resten av processen sköter det automatiserade systemet i Rule. 

Hur ställer ni in detta? 

1. Skapa internt en lista med unika rabattkoder som kunderna kan använda på er hemsida. Ladda sedan upp filen med rabattkoderna i Rule. Läs hur ni gör detta i vår guide Rabattkoder i Rule

2. Skapa filter med regel för presentkortet som kunden har köpt. Detta kan skilja sig beroende på vilken e-handelsplattform man använder sig utav och hur Rule får in data av dessa, ex. så kan det vara via SKU. 

3. Mejlet för presentkorten sätts upp i en automation som triggas av filtret ni har skapat. Ni skapar mejlet för automationen så som ni vill att presentkorten ska se ut för mottagaren.

4. Ni lägger till koden för rabattkoderna i mejlet som skickas till kunderna. Se nedan för exempel på hur detta kan läggas in i mejlet:

Kontakta oss på support@rule.se om ni har fler frågor om digitala presentkort.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss