Kan jag skicka förhandsgranskning av SMS?

Du kan skicka en förhandsgranskning av SMS genom att enkelt skicka ett sms till dig själv innan det riktiga utskicket. Du gör det genom att följa dessa enkla steg: 

- Gå till "Kampanjer" via dashboarden och välj sedan "Nytt SMS"

- Fyll i ditt telefonnummer i "Telefonnummer för nya mottagare" och skapa SMS innehållet. Sedan så skickar du detta SMS till dig som du hade skickat till era mottagare. Då skickas det ett SMS till dig för korrektur och genomgång. innan ni går vidare och skickar kampanjen till alla era medlemmar. 

Ni kan sedan kopiera det skickade SMSet till Utkast för att sedan gå vidare och skicka ut den till alla era medlemmar genom att klicka på denna ikon:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss