How to increase your customer base in Rule

Increase your customer base and number of subscribers

Most people who work with digital kommunikation av något slag har ofta som mål att öka sin kundbas och få in fler prenumeranter för att således öka sin omsättning. Det finns både tekniska lösningar för hur du kan öka din kundbas och antal prenumeranter och så finns det strategiska lösningar. Båda delar är lika viktiga att ta hänsyn till och väva in i sin digitala strategi för att kunna expandera sin kundbas. I detta inlägg kommer vi dela med oss av framgångsrika lösningar på hur du kan öka din kundbas och antal prenumeranter. 

Vi kommer att börja med tips för att sedan ge praktiska förslag på lösningar i Rule. 

Make it easy for the customer to convert

Först och främst och kanske absolut viktigast – gör det enkelt för dina kunder att opt:a in, alltså signa upp för din tjänst eller prenumerera på ditt nyhetsbrev. Ju synligare dina CTA knappar är, desto större chans är det att en besökare konverterar. Det finns några ställen som är exemplariska att placera CTA knappar på för just nyhetsbrev sign-ups, två av dessa ställen är i footern på din hemsida och i checkouten efter att kunden har gjort ett köp. I övrigt så bör du se till att CTA för att skapa konto eller bli medlem, alltid bör vara synlig när kunden befinner sig på din sida.

Referral marketing happens automatically with satisfied customers

Kommunikation med relevanta budskap leder till nöjda kunder och för en nöjd kund faller det naturligt att dela med sig av tips, till nära och kära. Det innebär att goodwill sker per automatik när rätt kommunikation når rätt mottagare. Det finns också många bra tekniska lösningar för referral marketing i form av pop-up formulär som vår partner Redeal offers. For example, in the same pop-up box that the customer can sign up to your newsletter, you can also include a referral link to "tell a friend to subscribe". If you want to further increase the chances of both sign up and referral, you can also promise a reward after completion in the form of e.g. 10% on the next purchase.

increase your customer base and number of subscribers, redeal, widget

Connect all your existing systems to Rule

Most companies use several different external systems to manage their websites, communications and marketing. By connecting all your systems in Rule, you bring all your customers and data together in one place. As a result, you will have a better overview of the development of your customer base and be able to manage the customer data coming in from all different channels more easily. Having your customers in one place also makes it easier to segment them and thus send them more accurate communications, which goes hand in hand with what we mentioned above about the right communication to the right recipient. 

Relevance, value and exposure

The key to growing your customer base is relevance, value and exposure. With these three pillars to guide your communications and marketing, you'll go far. Once your prospects become customers, it's all about building, developing and maintaining relationships with subscribers. When you're at that stage, take inspiration from this post on hur du bäst mappar upp email genom kundresan.

Nästa steg - Ta hjälp av funktioner i Rule för att öka din kundbas 

Now that you've got some tips and inspiration, we recommend reading our technical guide below to get you started:

Form

Start with the simplest and most important first, forms on the website, to get customers to subscribe to your newsletters.

There are different solutions for forms, below are 3 examples of how to get started with this:

1) Rule offers free double opt-in forms:
Hur skapar jag ett anmälningsformulär?

2) Triggerbee offers personalised forms and content on the site, based on your data in Rule. Also tracks and analyzes individual visitors to gradually build customer profiles and synchronize it with Rule: Triggerbee integration

3) ReDeal are experts in referral marketing. We also offer forms that can be personalised to your needs:
Integrera Redeal med Rule

Facebook

Ett bra sätt att samla in medlemmar till ditt nyhetsbrev är att samla in sign-ups via Facebook Lead Ads. I Rule finns en koppling som automatiskt samlar in dina leads så att du direkt kan bearbeta dem via marketing automation och nyhetsbrev: Hur kopplar jag ihop Facebook Lead Ads med Rule?

Facebook Custom Audiences is a new channel where Rule can transfer members, where you choose the marketing strategy based on what data we have on the members of the target audience.
When you're ready to expand your business, you can also use your custom audience to create a lookalike audience. Lookalike audiences are lists of people who are similar to the people who currently interact with your business and to whom you want to target advertising:
Integrera Facebook anpassade målgrupper med Rule

Other sources

Ask yourselves. What other sources do you have for getting more subscribers? Landing pages, events, partners, etc. Is it clear enough to the user how to subscribe from all your sources?
Don't forget to turn on your integrations (här you will find all)Can't find integration to your source? Don't worry, Rule has an open API, which means you can integrate all your sources:

API-nyckel och dokumentation

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us