API Key and documentation

I denna artikeln kommer du att lära dig hur du genererar en API - nyckel.
Vill du integrera Rule till andra tjänster kan du bl.a. vara i behov en API-integration. Anledningen till att man vill koppla ihop dina system är för att de fungerar som en bro mellan varandra och det är ett smidigt och säkert sätt att föra över data mellan olika system. 
Detta kräver dock programmeringskunskaper och vi rådgör gärna gällande lösningar och möjligheter. 

If you already know how to use the API, see the instructions below. 

Here's how to generate an API key: 

1. Klicka på "Pilen" vid ditt företagsnamn för att komma till en drop-down meny 
2. Klicka på "inställningar" 

1. Klicka på fliken för "Utvecklare" 
2. Klicka  "Ny API nyckel" 

Sure!

OBS! An API key is a piece of security information, similar to a password. It gives access to your account and your data. Treat the API key with care.

For more information, please read our API documentation here: https://www.rule.se/apidoc/#overview

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us