Tekniska frågor - FAQ

I denna artikel går vi genom enkla, tekniska frågor. Om du fortfarande inte får svar på din fråga efter att ha läst denna artikel, kan du kontakta support@rule.se

Vi kommer att gå igenom: 

1. Varför står det Certifierat av Rule i vår mall?

I de mallar som är tillgängliga för alla i Rule – står det " Utskick certifierat av Rule". 

När det skickas miljarder med mail över hela världen, varje dag, är det viktigt att kunna särskilja avsändare som är seriösa, från de som är mindre seriösa. 

När Rule lägger till "Certified by Rule" eller "Sent from Rule" i mallens footer, kan mottagaren av utskicket klicka på den länken och hamnar då på Rule.se. En mottagare som är osäker på om mailet är levererat av en seriös leverantör blir då lugnad och kan – om hen vill – välja att avregistrera sig från kommande utskick, i stället för att, i affekt, klicka på spam-knappen. 

Rule som leverantör i footern, är alltså en kvalitetsstämpel.

2. Tips vid eventuella driftstörningar 

Om du upplever driftstörningar inne i ditt konto, eller att något upplevs misstänkt felaktigt, kan det bero på olika saker:

  • Det kan bero på att du tillfälligt tappat internetuppkopplingen
  • Att du blivit utloggad pga inaktivitet 
  • Din webbläsare har ett plugin-program som påverkar

Testa åtgärderna nedan:

  • Uppdatera webbläsarens fönster
  • Sign out of Rule and sign in again
  • Använd webbläsaren Chrome och prova gärna dess inkognitoläge som du hittar under Arkiv>Nytt inkognitofönster 

Kontakta därefter vår serviceavdelning via support@rule.se om problemen återuppstår med en beskrivning tillsammans med skärmdumpar som visar vad du upplever. 

3. Vad är rätt format för mobilnummer?

It is common for companies to collect phone numbers as member data on their members. To import phone numbers into the associated membership card, it is required that the number is written in the correct format and is actually a mobile number. In addition, it is not possible to import home numbers/fixed telephony.

För att Rule ska kunna läsa in mobilnummer smidigt vid import skall numret skrivas i landskodsformat, dvs exempelvis (+46)73867xxx. Gäller det däremot svenska nummer så fungerar även formaten, 0046... eller 07...

4. Visa bilder i e-postmeddelande

Some email clients choose to hide the image display of the newsletter. This is something that is outside of Rule and the settings are made in the respective email client. 

Lösningen är att ni antingen uppmanar era mottagare att lägga till er avsändare i sin adressbok, eller att man som mottagare klickar på länken "Visa alltid bilderna". 

5. Medlemsfält för e-postadresser importeras inte

I förberedande syfte inför import av din fil med medlemmar och medlemsdata, rekommenderar vi att man skapat medlemsfälten i förväg inne i Rule. På så sätt blir matchningen av fälten så smidig som möjligt, när du importerar din fil. 

Viktigt att notera, är att medlemsfältet för just e-postadress behöver du inte skapa själv. Rule läser av @-adressen vid importen och skapar det fältet per automatik och benämner det med "Email". Se skärmdump nedan. 

Så här ser det ut när fältet för e-postadressen matchas per automatik:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us