Spärrade & registrerade medlemmar - FAQ

I den här artikel kommer du kunna läsa om olika frågor angående "Spärrade medlemmar". Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du kontakta support@rule.se

Vi kommer att gå genom följande:

 1. Hur fungerar en spärrlista
 2. Vad menas med "Spärrad" kund/medlem
 3. Jag har importerat medlemmar, men dom är spärrade
 4. How do I export all active members?
 5. Hur exporterar jag ut alla avregistrerade medlemmar?
 6. How do I delete members and all of its data?
 7. Hur gör jag för att för att ta bort eller spärra en eller flera medlemar?
 8. Who has unregistered members in our account?
 9. Vad är det enklaste sättet för kund att återaktivera sig efter

1. Hur fungerar en spärrlista?

Med begreppet '' spärrlista'' så menas oftast kunder som tidigare har avregistrerat sig från att motta utskick via Rule. 

Everyone who unsubscribes from your newsletter will therefore be blocked and will be on the block list. This does not mean that the e-mail address is removed or deleted from Rule, but it remains but is blocked. Should it not remain and be blocked in the system, it means that the email address is active and that you can re-sign up for newsletters e.g. through your website and again receive newsletters and other communications. 

2. Vad menas med "Spärrad" kund/medlem?

Addresses are blocked in separate message types (campaigns or transactions) and channels (E-mail & SMS). The difference is clarified in common examples that you as a customer can choose to unsubscribe from advertising campaigns but still receive receipts and delivery confirmations. 

Rule-användare kan spärra alla kommunikationsvägarna med ett knapptryck. I de fall som kunder väljer att aktivt avregistrera sig från enskilda varianter av alternativen ovan så redovisas det separat. Vill du läsa mer om hur man kan spärra en kund/medlem kan du göra det i fråga 8. 

3. Jag har importerat medlemmar, men dom är spärrade

Begreppet  spärrad innebär att kunden antingen har avregistrerat sig från att motta utskick eller att en kontoadministratör har spärrat kunden efter önskemål.

 • Everyone who chooses to unregister from mailings will therefore be blocked in Rule and will then be on the block list. This does not mean that the e-mail address is removed or deleted from Rule; it remains but is blocked. Furthermore, you can't communicate with the customer anymore.
 • If you imported a list and see the import report afterwards that some addresses are blocked, the above information is the reason why.

4. Hur exporterar jag ut alla aktiva medlemmar?

 Klicka på "Taggar & filter" 

1. Klicka på "Nytt filter" 
2. Lägg till samtliga av dina taggar här
3. Klicka på "Spara"

1. Här kan du se antalet aktiva medlemmar 
2. Klicka på "Exportera" som då kommer att öppna en ny sida 

Här kan du välja om det är aktiva eller inaktiva medlemmar som ska exporteras ut. Då ska du välja att ha aktiva medlemmar "På" och "Avregistrerade" av. 
Notera! Att om du vill exportera spärrade medlemmar så ska "Aktiva" vara av och "Avregistrerade" på.  

5. Hur exporterar jag ut alla avregistrerade medlemmar?

I den här artiklen så kommer vi att gå igenom hur man exporterar ut aktiva medlemmar. 

 Klicka på "Taggar & filter" 

1. Klicka på "Nytt filter" 
2. Lägg till samtliga av dina taggar här
3. Klicka på "Spara"

1. Här kan du se antalet aktiva medlemmar 
2. Klicka på "Exportera" som då kommer att öppna en ny sida 

Sedan ser du till att ha ifyllt "Av" på aktiva och "På" på avregisterade

6. Hur raderar jag medlemmar och all dess data?

Denna funktion är bara tillgänglig för "Superadministratörer" 

En medlem:

 1. Klicka på "Medlemsikonen"
 2. Sedan på "Medlemmar

Klicka sedan in dig på den kunden/medlemmen du vill ta bort. Då hamnar du inne hos dennas medlemskort, där klickar du på "Radera" uppe i det högra hörnet. 

Du får då en pop-up om du är säker på att radera denna medlem helt, klicka då "Radera". Notera att om du klickar på radera finns det inget sätt för dig att få tillbaka denna medlem och all dess data. 

Deleting multiple members at the same time:

1. From the menu, click on 'Settings' followed by the Admin tab. Please note that in order to delete multiple members at the same time, these should not belong to a tag. That is, if you want to delete all members of a tag, you first go to 'Tags and Filters', click on 'Tags' and delete the tag you wish to delete the members of. These now end up in a single list under the Admin tab:

2. You click on the 'See All' button to see the members who do not have a tag. You can either choose to select one box at a time or click the box in the upper-left corner next to the question mark icon to select all the members that appear.

3. If you then click the 'Delete' button in the upper right, you will be met with a warning to remind you that this is permanent and that the data cannot be recovered. Clicking on 'Yes' will delete the selected addresses. Note that a maximum of 100 members can only be deleted at a time and it can take up to 5 minutes for the number of active members to be updated after deletion.

7. Hur gör jag för att ta bort eller spärra en eller flera medlemmar?

I detta steg kommer du att lära dig hur du gör för att ta bort eller spärra en eller flera medlemmar inne i Rule. Du kan välja att spärra medlemmar både ifrån dina SMS och e-postuttskick eller endast en av dem. 

Spärra en medlem 

Det finns två sätt att spärra en medlem och här kan de se de två olika alternativen. 

Option 1: 

1. Klicka på ikonen för medlemmar 
2. Välj "Medlemmar" 

Sök efter aktuell medlem du vill som du vill spärra eller avregistrera. 

1. Klicka på de tre prickarna till höger på personens profil. 
2. Välj "Spärra"

1. Välj vad du vill avregistera medlemmen för 
2. Klicka i "Spärra"

Option 2: 

Sök efter kunden enligt instruktionen ovan.

Klicka på vald medlems e-post adress

Här kan du se den aktuella medlemmens kundkort. Klicka på "Avanmälningar" i högra hörnet

1. Välj vad du vill avregistera medlemmen för
2. Klicka i "Spara"

Vill du spärra fler medlemmar på samma gång? Följ då stegen nedan! 
 1. Klicka på ikonen för "Medlemmar"
 2. Välj "Medlemmar"

Klicka på "importa medlemmar" 

1. Här laddar upp en filen (txt, csv, xls, xlsx) med de medlemmar du vill spärra.
2. Klicka på "Nästa steg"

I den här Vyn ska du välja en "Tagg" som kommer att vara namnet på listan som du vill att dina spärrade medlemmar ska hamna i. Namnet på taggen kan tillexempel vara "Spärrade för sms" . Vill du veta mer om taggar kan du göra det i artikeln taggar och filter. När du har valt tagg går du vidare till nästa steg. 

Här ska vi se till så att kolumnerna matchar medlemsfälten.
1. Om det inte matchas automatiskt så står det "Ignorera detta fält", då klickar du in dig på dropdown-menyn och väljer rätt medlemsfält.
2. Rätt medlemsfält - dubbelkollar du bara genom att se till så att de står samma sak under:  "Namn från kolumn" som under "medlemsfält i Rule". 
3. Klicka på "Nästa steg"

Här väljer du att spärra/avregistrera dina medlemmar. 

1. Genom att klicka på valfri "switch" så att den blir grön, så aktiverar man att kampanjer inte kommer skickas ut till medlemmar från denna import.
2. När du har valt dina inställningar, klickar du på "slutför import" för att spara dina inställningar. 

8. Vem har avregistrerat medlemmar i vårt konto?

Anyone who unsubscribes from your newsletter will be blocked and will be placed on the block list. This does not mean that the e-mail address is deleted or deleted from Rule, but it remains but is blocked. If it is not left blocked in the system, it means that the e-mail address is active and that it can be re-registered for newsletters e.g. via the website and again receive newsletters and other communications. 

- People who have marked your email as spam in their inbox will be automatically unsubscribed immediately.

- Vissa medlemmar som är avregistrerade har studsat läs mer om dem här.  

- Otherwise, what would have happened is that the member himself could have clicked on the unsubscribe link. Or the member may have forwarded their email to someone else who may have clicked on the link. 

- Another reason may be if the member has posted the campaign publicly somewhere - then someone may have clicked on the unsubscribe link there.

Om kontots administratör har avregistrerat medlemmen ser det ut så här i kundvyn (notera att det går att Återaktivera medlemmen på den svarta knappen ovan till vänster): 

9. Vad är enklaste sättet för en kund att återaktivera sig själv efter avregistrering?

If a recipient has chosen to unsubscribe by clicking on the unsubscribe link in an email they received, they can reactivate themselves by searching for an email they received from you and clicking on the unsubscribe link again. It also presents the possibility of reactivating itself, through a visible button with text ''resubscribe/reactivate'.

 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us