Medlemmar - FAQ

I denna artikel kommer du att ta del av enkla frågor angående medlemmar. Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du alltid kontakta support@rule.se

Vi kommer att gå genom:

 1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?
 2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?
 3. Radera medlemmar efter import
 4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem
 5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?
 6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?
 7. Can I change a member's e-mail address?
 8. Vad räknas som en medlemsaktivtet?
 9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund
 10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?
 11. What are active members?

1. Hur exporterar jag kunder/medlemmar från en tagg? Kan jag exportera en tagg/ett filter?

To export customers follow the points below: 

 1. Klicka på Taggar & Filter
 2. Select by clicking the tag or filter you want to export
 3. Klicka på Exportera och du ser inom kort knappen nedan när exporten är klar. 

2. Hur behandlar Rule dubbletter av e-postadresser?

When member importto Rule, any duplicates are sorted automatically.

 • Observera att detta kan var en orsak till att ditt importerade medlemsantal kan avvika från ditt totala medlemsantal innan medlemsimporten. 
 • Observera även att medlemmar såklart kan vara registrerade med olika e-postadresser. Men dubbletter sorteras som sagt bort. 
 • Vid kampanjer till flera taggar som mottagare, där samma adress förekommer i båda taggarna, slås e-postadresserna automatiskt ihop så att endast ett utskick sker.

 • Nya

3. Radera medlemmar efter import

If you as a user in Rule have imported members that you then wish to delete, or if you wish to remove members from our database, contact support@rule.se, så hjälper vi till med det! Vidare finns det alltså inte en "ångra import" funktion i Rule. 

Rule allows members to exclude members if you wish to exclude certain members from mailings. Read more här about how to block members. 

If you then wish to reactivate the customer if, for example, the customer wants to start receiving mailings after unregistering, you can contact us at support, as this is not available to users in the application.

4. Hur lägger jag till ny medlemsdata på en befintlig medlem?

Vill du lägga till ett helt nytt medlemsfält på dina kunder så importerar du om kundlistan till samma tagg. I det tredje importsteget så skapar och namnger du det nya medlemsfältet. Se bilden nedan. 

5. Vad menas med statistik efter en import av medlemmar?

After a manual member import, a summative image of the import is displayed. See the example below: 

 • Nya visar antalet nya e-postadresser som importerats. 
 • Dubbletter innebär antalet dubbletter av e-postadresser som fanns i den aktuella filen som importerades. 
 • Misslyckade innebär att kolumnerna i den importerade filen inte haft något värde/innehåll. 
 • Delvis misslyckade visar antalet för de kolumner som delvis saknat innehåll. Exempelvis kan e-postadressen finnas med men att det saknas viss information i andra medlemsfält som t.ex. mobilnummer. 

6. Vad är det enklaste sättet för en kund att återaktivera sig?

If a recipient has chosen to unsubscribe by clicking on the unsubscribe link in an email they received, they can reactivate themselves by searching for an email they received from you and clicking on the unsubscribe link again. It also presents the possibility of reactivating itself, through a visible button with text ''resubscribe/reactivate'.

Another option is to email support@rule.se and ask us to reactivate the member, or ask us to give you resubscribe permission so that you can search for the member in the app and reactivate the address directly.

7. Kan man ändra en medlems e-postadress?

Ja det kan man göra. För att justera medlemsinformation manuellt följ stegen nedan:

 1. Gå till medlemmar
 2. Sök på den medlemmen du vill ändra e-postadressen på
 3. I detta fält som visas på bilden nedan ändrar du e-postadressen. Om du inte vet hur man söker efter en specifik medlem/kund, läs punkt 10 i denna artikel så hittar du dit. 

8. Vad räknas som en medlemsaktivitet?

En medlemsaktivitet i Rule är när medlemmen själv aktivt gjort något, och inte när administratörer gör något som möjligtvis rör medlemmen. Medlemsaktivitet  är:

 • Created in Rule (e.g. signed up for your newsletter via website).
 • Open an email.
 • Click a link in an email.

På bilden nedan kan du se vart du hittar till medlemsaktiviteten. Notera att du bara kan gå in och se en i taget. 

9. Hur hittar jag en specifik medlem/kund?

Om du är inne i medlemmar finns det ett sökfält ovanför dina medlemmar där du kan söka på en specifik medlem/kund.

När du sökt efter den medlemmen/kunden kan du se en överblick, eller klicka dig in på den för att se hela dennas medlemskort.

10. Hur ser jag antalet nya medlemmar, ex veckovis och månadsvis?

 1. Klicka på "Statistik-symbolen"
 2. Här väljer du mellan vilka dagar eller datum du vill se din statisk ifrån
 3. Här kan du välja vad för typ av statistik du vill se
 4. Välj din nivå, om du vill se statistisk från din hela "Journey" eller enbart din "Lane", "Content set" elle "Variable Set", om du är osäker på vad det är för skillnad kan du läsa om det i Journey Builder - Introduktion
 5. I detta exempel är det valt på "Journey", och här väljer du då vilken/vilka Journeys du vill ha ut på statistik på. 

11. Vad är aktiva medlemmar?

Rule-kunder som har ett medlemsbaserat konto betalar en licensavgift kopplat till antalet  aktiva medlemmar. Aktiva medlemmar är de medlemmar som du kan skicka mail till via Rule. 

 Exempel på aktiva medlemmar är individer som lagt en order och/eller skrivit upp sig på ert nyhetsbrev och godkänt detta. Personer som ännu inte gett sitt samtycke hamnar under fliken  Medlemmar > Obekräftade. De som avregistrerat sig eller angett felaktig e-mailadress hamnar under Medlemmar > Spärrade.

 1. Klicka på "Medlemsikonen"
 2. Sedan på "Medlemmar"

Sedan på höger sida kan du klicka dig in och se Alla, Aktiva, Obekräftade, Spärrade samt utan taggar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us