Hur sätter man upp Brand Style

I den här artikeln kommer vi gå igenom steg för steg hur du skapar din egna mall "Custom Super Template", genom vår funktion "Brand Style"

Vi kommer gå igenom följande:

 1. Vad är Brand Style och vad är syftet
 2. Steg för steg guide
 3. Användning av Brand Style
 4. Exempel av resultatet

1. Vad är Brand Style och vad är syftet?

Genom att sätta upp din Brand Style kommer det spara dig tid inför varje utskick du ska göra om du använder mallen "Custom Super Template" som ligger där du skapar upp dina kampanjer eller automationer. 

Du lägger upp och sparar ditt företags:

 • Logotyp
 • Teckensnitt: vilka fonter ni har på era "Rubriker" samt "Paragrafer"
 • Färger: Banner, Knapp, Textfärg samt Bakgrundsfärg

Vi kommer gå igenom vad varje element betyder i steg 2. 

2. Steg för steg hur du navigerar dig 

Klicka in dig på "Nya Rule"

 1. Här klickar du för att komma in i "Brand Style-vyn"
 2. Ladda upp ditt företags "Logotyp"
 3. Ladda upp fil för vilken typ av Font du vill ha på dina rubriker. Giltiga filer är: otf, ttf, woff, woff2
 4. Ladda upp fil för vilken typ av Font du vill ha på dina texter. Giltiga filer är: otf, ttf, woff, woff2
 5. Välj färgkod för "Banner", färg på banners och utvalda knappar
 6. Välj färgkod för "Knapp", bakgrundsfärg på en del av dina knappar
 7. Välj färgkod för "Textfärg", färg på all text
 8. Välj färgkod för "Bakgrund", färg på din bakgrundsfärg

3. Användning av din Brand Style

 1. Click on "Dashboard"
 2. Välj sedan om du ska skapa upp en kampanj eller automation

Sedan på "Nytt mail" om du är inne i kampanjer, eller "Ny automation" om du ska skapa en automation.

Sedan ligger din mall här med din Brand Style. I steg 4 visar vi hur resultatet blev av detta exempel. 

4. Exempel av resultatet

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us