Länkar - FAQ

I denna artikel kommer vi gå igenom vanliga frågor om länkar. Om du fortfarande känner att du inte får svar av dina frågor kan du kontakta support@rule.se.

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev?
 2. Hur ändrar jag färg på länkar?
 3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?
 4. Why doesn't the link work?
 5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

1. Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrev

För att länka text eller bild markerar du textavsnittet eller bild, sedan klickar du på länk-ikonen för att lägga till din URL 

 1. Markera textavsnitt
 2. Klicka på "Länk-ikonen"

 1. Här lägger du in länken
 2. Sedan "OK"

2. Hur ändrar jag färg på länkar?

Du kan ändra en specifik länk, eller ställa in så att alla dina länkar i samma mail blir samma färg automatisk.

Alla länkar

Klicka på "Avancerade inställningar"

Sedan väljer du vilken färg du vill ha i "Globala länkfäger"

En länk
 1. Markera din länk
 2. Klicka på denna ikon för att kunna välja färg
 3. Välj din färg, du kan även klicka på "Fler färger" så kan du skriva in hexkod på den färg du önskar

3. Hur får jag ut en lista på de som klickat på en specifik länk?

 • Gå till menyn för Kampanjer för att välja den aktuella kampanjen du analyserar
 • Click the statistics icon on the current campaign. 

 • När statistiken för kampanjen visas så klicka på knappen Exportera som visas till höger strax under grafiken. 

 • In the next step, choose whether the options for your export selection are via the "has" or "does not" options and choose between the options in the menu, including clicking on any link in the campaign. See Steps 1-3 below: 

1) Select selection to export: 

 2) Enter the current link: 

3) Selected export selection, selected link with the option to export the result to file. (You can also switch to exporting to a tag.)

 • Klicka slutligen på Exportera för att få ut de som klickat på länken i ett separat Excel-blad. 

4. Varför fungerar inte länken?

What to consider in case of suspected errors-workable links in the newsletter: 

 • If you feel that links, text and/or image do not work as intended, go back to the current campaign to first make sure the address is spelled correctly. 
 • Note that the link can contain only one address. Sometimes when the work is fast, for example, you can An additional tracking address sneegy before the actual URL, which means that the address does not work when the mailing goes live. 
 • For the link tracking to work, you must specify the link's protocol, i.e. "http://" or "https://" before the rest of the address. 

5. Länkarna är understrukna per automatik, kan jag ändra det?

Of course, you can decide whether the links should be underlined or not. Follow the steps below: 

Inne i kampanjen du jobbar på, på höger sida kan du välja "Avancerade inställningar"

Per automatik blir det understrykning av länkar, boka av den och spara!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us