SMS - FAQ

I den här artikeln kommer vi gå igenom vanliga frågor gällande SMS. Om du fortfarande inte får svar på dina frågor kan du kontakta support

Vi kommer att gå genom följande:

 1. Why don't some characters appear in SMS senders?
 2. Calculating the number of characters in a text message
 3. Egna kortlänkar i SMS
 4. Hur får jag in ett medlemsfält i SMS?
 5. Kan jag skicka förhandsgranskning i SMS?
 6. How do links work in SMS?

1. Varför visas inte vissa tecken i SMS-avsändare?

Anledningen till att vissa tecken inte visas i SMS-avsändare trots att det syns i Rule beror på en begränsning i funktionalitet hos telefonoperatörerna. Det kallas för Alfanumerisk avsändare vilket är ett samlingsnamn på bokstäverna i alfabetet A-Z och siffrorna 0-9.

2. Beräkna antalet tecken i ett SMS

An SMS device consists of 160 characters 

 • It refers to "normal characters", or so-called standard characters (read more below) 
 • You can send multiple SMS devices consecutively and pay a fixed cost per unit 
 • In Rule, send up to six devices in a sequence, which corresponds to 800 characters
 • Special characters like emojis and other exotic letters consume more characters than the standard characters do, so we've opted out of this. 
 • Links that are in the text message are clickable – this applies to both Android and iPhone.
 • Example of SMS with clickable link in Android:

Character transformation

When you create an SMS with non standardtecken så kommer Rule att göra om dessa tecken till GSM-7 standard. Ett exempel på tecken som omvandlas är om du skriver tecknet "⦅" då kommer Rule göra om tecknet till "(". Denna funktionalitet hjälper dig med att dina SMS inte blir för långa med onödiga tecken. Det kan dock finnas tecken i vår referenslista som vi inte gör om. Därför är det bra att använda standardtecken när man skickar SMS med Rule.  

När du använder specialtecken som kyrilliska alfabetet, kinesiska tecken etc så finns en risk att varje specialtecken motsvarar flera tecken och gör att de 160 tecken du har per SMS-enhet snabbare går åt. (  Du kan, som nämnts ovan, skicka flera SMS-enheter á 160 tecken på samma gång – då ser meddelandet ut som ett SMS när det landar hos mottagaren, men eftersom du betalar per enhet så kan detta vara bra att tänka på innan du skickar…)

Here is an explanation of what signs and how we omvandlar dom

Exempel: För det första kyrilliska tecken du skriver i ditt meddelande går det åt 92 tecken av ditt SMS. Följande kyrilliska tecken motsvarar dock endast ett standardtecken vardera. Enligt den logiken skulle det ryska ordet för fred (мир) förbruka 94 av dina 160 tecken i din SMS-enhet. 

3. Egna kortlänkar i SMS

Since an SMS is charged per 160 characters, Rule will shorten links that are included in the SMS and are over 25 characters, they will then receive a short link from us. But it is possible to set up your own short links, so that the links get your own domain instead.

In some cases, this also results in more clicks as some people think they look safer. 

The set has a one-time cost.

Option 1. With Cloudflare

Do you host your domain at Cloudflare just follow the steps below:

Log in to your DNS manager and select the domain name that you want to use as the sender.

 1. Click DNS Editor.
 2. Click "Add Record".
 • Type: CNAME
 • Name: 'yourdomain.com' (Add your domain or subdomain here that you want to use as a short link. e.g. sms.dindomän.se)
 • Target: 'app.rule.io
 • TTL: Automatic

Screenshot-2020-01-23-at-09-04-21.png   Remember to save your record and double check that it is active under your DNS Records.

Om det inte fungerar sätt även SSL till Flexible:

Once it is set up, you email support@rule.se who will guide you through the next steps. 

Option 2. Without Cloudflare

If you host your domain elsewhere, the instructions are as follows:

1. Email our support which domain you want to use.
In the example below we use sms.dindomän.se as the example domain and Loopia as the DNS provider.

2. You will receive an email from our support with a TXT record/code that you need to authenticate the connection.  

3. I er DNS lägger ni in följande CNAME som pekar mot   app.rule.io:

4. Ni lägger även in följande  TXT -record _acme-challenge.sms.dindomän.se med värdet   koden_som_du_fått_av_vår_support

4. Hur får jag in ett medlemsfält i SMS?

When you create an SMS and want to send a custom field – to make the message unique to the recipient, such as a discount code – we recommend that you first write the message in an email campaign.

Go to campaign and click New Mail. Write your message there:

From the drop-down menu custom field (see above), select which custom field you want your text to retrieve unique information from when the SMS is sent out. In this case, we selected [CustomField:Address.Country]. 

OBSERVERA! Genom att skapa texten i ett mail så läggs medlemsfältet till automatiskt. Genom att slippa skriva in den manuellt undviker du eventuella skrivfel som skulle leda till att fälten inte matchar och således inte hämtar rätt medlemsinformation till meddelandet.

Then copy the text from the email:

... and paste into the SMS:

5. Kan jag skicka förhandsgranskning i SMS?

You can send a preview SMS by simply sending a text message to yourself before the real mailing. To do this, follow these simple steps: 

- Go to "Promotions" via the dashboard and then select "New SMS"

- Enter your phone number in "Phone number for new recipients" and create the SMS content. Then send this SMS to you as you had sent it to your recipients. Then an SMS will be sent to you for proofreading and review. before you go ahead and send the campaign to all your members. 

You can then copy the sent SMS to Draft and go ahead and send it out to all your members by clicking on this icon:

6. Hur fungerar länkar i SMS?

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us