Kampanjskapandet - FAQ

I den här artikeln kommer vi att gå igenom enkla frågor gällandet av uppskapandet av dina kampanjer. Om du fortfarande inte fått svar på dina frågor kan du höra av dig till support@rule.se för att få hjälp

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Hur schemalägger jag ett utskick?
 2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?
 3. Vad är "Text versionen" i rutan under medans du skapar din kampanj?
 4. Skapa knappar i kampanjer?
 5. What does "Advanced settings" mean?
 6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?
 7. Can I send to only one filter?
 8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?
 9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

1. Hur schemalägger jag ett utskick?

Inne i kampanjer finns det en knapp uppe i det högra hörnet som heter "Sammanfattning och schemalägg", klicka där så kommer du få olika alternativ, se bilden nedan.

Du får tre olika alternativ, "Bestäm senare", då sparar du det i utkast, "Direkt", då skickas det när du klickar på knappen, samt "Specifik tidpunkt" då anger du det datum och tid du önskar att kampanjen ska skickas ut. 

2. Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrev?

Att bifoga externa filer behövs inte i dina nyhetsbrev. Men det finns två sätt du kan dela med dig av filinformation ändå:

 1. Skapa upp landningssidor och länka i knappar, text och bilder i dina utskick. 
 2. Om du inte har möjlighet att lägga in dina filer/dokument på din egen hemsida/landningssida så kan du lägga dina PDF:er eller andra dokument på exempelvis Google Drive eller i Dropbox och skapa URL-länkar där – som du sedan använder för att länka till text eller bild i ditt utskick.

3. Vad är "Text version" i rutan under medans du skapar din kampanj?

At the bottom of the email builder is a field for the text version of the current campaign. 

 • Text version is a summary of the email and is an alternative reading view that is available for those who read their e-mail in clients that do NOT support HTML code, such as Apple Watch.

Vår rekommendation är att ha två till tre meningar som sammanfattar ditt nyhetsbrev, ha också med en länk till att läsa nyhetsbrevet online och att början på nyhetsbrevet är likadant som HTML -versionen. Dessa åtgärder hjälper också till att undvika att hamna i skräpfilter. 

4. Skapa knappar i kampanjer

You can easily create buttons and link to subpages, etc. When you create your campaigns. 

 • Go to the email builder to create the campaign content with image, text, and links, you have the button icon on the right side of the toolbar at the top. See the icon as the second from the right in the image below. 

 • The following window opens. Enter text to be in the button and address to which the button will be linked. You can also adjust the color and font size as needed. Click OK to create the button.

 • Then it adjusts the position of the button in relation to its text. Put the cursor next to the button and align with the buttons on the left, center, or right position toolbar. 

 • The end result may look like the example below:

5. Vad innebär "Avancerade inställningar"?

Genom att klicka på knappen  Avancerade inställningar så ges man möjligheten att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

 • Underlined links. It is preset that they should not be underlined but can be changed by selecting "Yes" or "no". 
 • Global link colors means that you can manually enter color codes as desired to match their graphic profile. 
 • Image Layout-Removes margins around images in Gmail, among other things. 

You can find this feature on the right side of the image in the email builder where you create the content of the newsletter, specify the recipient, heading, etc.

6. Hur skickar jag en förhandsgranskning på mina kampanjer?

När du skapar dina kampanjer finns det ett fält där du kan skriva in mailadressen och sedan klicka på "Förhandsgranska" så får du ett mail i dennas inkorg!

7. Kan jag skicka till enbart ett filter?

Yes, you can choose to send to only one (or more) filters or one (or more) tag. 

Notera att ett filter baseras på en tagg, så om du adderar en tagg och ett filter så kan det innebära att filtrets funktion sätts ur spel och alla medlemmarna i tagg och filter får meddelandet. 

8. Vilka är maxmåtten för nyhetsbrev?

De maximala måtten för nyhetsbrevet är 660 x 2000 px. (bredd x höjd) 

Note that if, for example, you use a large image for imagemapping with links etc. and this exceeds the maximum height of 2000px, the image will be cut. 

9. Hur lägger jag till ett medlemsfält i mail?

Du kan använda dig utav medlemsfält med information direkt i dina nyhetsbrev för ett mer personligt utskick. Se först till att du har önskad medlemsinformation, i exemplet nedan: förnamnet, inläst i Rule som ett medlemsfält. Se efter under Medlemmar>Grupper och medlemsfält.

För att sedan få in det i nyhetsbrevet som önskat, gå till e-postbyggaren där du skapar brevet och anger mottagare etc och sätt markören där förnamnet ska ligga. Gå sedan till övre vänstra hörnet i verktygsfältet och välj Medlemsfält och sök upp förnamn. Se hur detta enkelt görs nedan: 

Then the member field will automatically get and match that information. If a recipient does not match the member field, such as missing the data for the first name on the customer card, it will be displayed blank for that recipient. That is to say: then it will not stand "Hejsan Customfield..." (Will not display the CustomField/member field code) 

The use of custom field in the image URL:

To use personalized images you can do it in two ways.

1. Save the entire URL of the image in one custom field and use it as the URL for the image, such as "http://test.se/eu.jpg" in the member field "Grupp.bildurl", then we use the entire member field as the URL in image properties. This can then be used to ensure that recipients belonging to a particular segment, such as the EU, get a custom image.

2. Or you can control parts of the Image URL based on the value of a custom field . For example, we have saved the value "eu" in the member field "Address.Country" and then the image URL becomes: http://ip-only.se/eu.jp

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us