Gmail Promotions Tab - FAQ

I denna artikel kommer vi att gå igenom Gmail Promotions Tab. 

Vi kommer att gå igenom följande:

  1. Vad är Gmail Promotions Tab?
  2. Hur lägger jag in Promotions Tab i min kampanj?

1. Vad är Gmail Promotions Tab?

För att synas ännu bättre i flödet erbjuder Rule en möjlighet som innebär att din e-post syns tydligare i Gmail-appen. Det kallas Gmail Promotions Tab och det enda du behöver göra är att lägga in en speciell kod i de kampanjer du skickar ut.

The configuration takes an estimated one hour according to the standard rate and you order it by emailing support@rule.se

Two ways to stand out in your inbox are:

  1. "Organization": you will see your logotype in the sender's circle.
  2. "PromotionCard" and "DiscountOffer": for occasional promotions that in short indicate that the Gmail algorithm perceives your offer as good and relevant to the recipient and therefore shows it high up in the Campaigns/Promotions tab.

  • A – Logo (Organization)
  • B – Discount code (DiscountOffer)
  • C – Validity (DiscountOffer)
  • D – Discount code (DiscountOffer)
  • E – image (PromotionCard)

Where does the customer see Gmail Promotion Tabs?

Promotion Tab appears in Gmail's native apps for iOS and Android. At the time of writing, they are not visible in the browser, but Gmail has announced that it will. This profiling is also not visible in mail sent to Gmail.com but opened in another email program; For example, iOS Mail, Mac Mail, Outlook, Samsung Mail et cetera.

Limitations

Som namnet antyder gäller denna möjlighet för mailadresser hos  Gmail.com. Detta visas alltså inte för organisationsadresser, även om de använder Googles G Suite. Inte heller för Outlook, Hotmail, Yahoo eller dylikt. I Rules databas utgör Gmail.com ungefär 25 procent av alla mailadresser.

2. Hur lägger jag in Gmail Promotions Tab i min kampanj?

Gmail Promotions Tab innehåller tre olika delar: "Organizations" (som visar din logotyp i Gmail-appar) samt "DiscountOffer" och "PromotionCard" (som visar din eventuella rabattkod, rabattsats respektive en bild som är adekvat för din kampanj.) Här förklarar vi hur du går till väga för att din kampanj ska innehålla Gmail Promotions Tab. 

When ordering Gmail Promotions Tab from support@rule.se We'll add your logo ("Organizations") so that it's visible in the Gmail campaign feed. The price corresponds to one hour of work according to the standard tariff. 

Leverera till oss vid beställning: Er logotype i kvadratiskt format (max 1MB). Format: PNG- eller JPG-fil. Tänk på att bilden ska representera ert varumärke och se bra ut i en liten cirkel.


Bonus for those who also want to use the "DiscountOffer" and "PromotionCard" Opportunities:

Rule adds – when ordering "Organizations" – even to additional blocks in your campaign template if you wish. Blocks that you can drag into the current campaign to add the Gmail "DiscountOffer" and Gmail "PromotionCard" features. In the source code of these blocks, add the discount code, discount rate, and the image you want to appear in the Gmail inbox.

If this sounds complicated, Rule is happy to help even with this (one hour of work according to the standard rate) but the smoothest thing is that you yourself enter the data needed to make "DiscountOffer" and "PromotionCard visible". Below we describe the approach to this: 

1

När du har gjort din beställning lägger vi in tre block i din valda mall. I det första blocket "Organizations" lägger vi in den logotyp som du har skickat till oss. På bilden nedan kan ni se att dessa blocken blir osynliga i mailet.

(OBS: Blocken Gmail "DiscountOffer" och Gmail "PromotionCard" lägger vi till först när ni har beslutat er för att använda även dessa funktioner.)

2

If you want to activate "DiscountOffer" and "PromotionCard", you need to pull in these blocks – one at a time – in your campaign. The blocks, which become invisible, you will see if you click where you dragged them (see red arrow below) and then the block appears with a blue border around:

3

När den blåa ramen är aktiverad kan du gå till Källa uppe till höger och klicka på den knappen:

4

När du har dragit in blocket "DiscountOffer" är det följande kod som syns när du har klickat på Källa:

Ändra efter de fyra olika content=-positionerna, texten innanför citationstecknen till de uppgifter som gäller för din kampanj: "  17 % off full-price styles" ändrar du till exempelvis "20 % på vårens kollektion". Och "JoyChris" kanske i din kampanj heter "Vinterkod". Vid de sista två content=-positionerna anger du mellan vilka datum

( OBS: Var noggrann med att  inte ta bort några andra tecken än de som är innanför citationstecknen! Om du råkar göra det: dra in blocket på nytt i din kampanj och börja om. Detta för att inte någon kod ska saknas när du skickar ut kampanjen!)

5

När du har dragit in blocket " PromotionCard" – som ska visa den bild du har valt i Gmail-inkorgen – är det följande kod som syns när du har klickat på Källa:

After content =, insert a URL — for the image you want to appear in your Gmail inbox — inside the quotes. Where the image above says "https://freshinbox.com/tools/gmailpromotab/assets/freshinbox-logo.png", insert your image URL.

Want to know how to get an image URL? Läs mer här!

( OBS: Var noggrann även här med att  inte ta bort några andra tecken än de som är innanför citationstecknen! Om du råkar göra det: dra in blocket på nytt i din kampanj och börja om. Detta för att inte någon kod ska saknas när du skickar ut kampanjen!)

Once you have changed the source code, added the content you want to the newsletter/campaign and have made a Preview (to a Gmail address that you open in, for example, your Gmail app on your mobile phone), just send out your sharp campaign!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us