Att göra A/B-tester i Rule

Att använda sig av A/B-tester är ett utmärkt sätt att mäta och utvärdera sitt kampanjarbete. Inställningarna görs enkelt via e-postbyggaren, där du skapar kampanjens innehåll, anger mottagare, rubrik et cetera. 

Följ punkterna nedan för att skapa ett A/B-test.

  • Från startskärmen: Klicka på Skapa ny kampanj 
  • Från Kampanjer längs gröna navigeringslisten: Klicka på Nytt mail
  • Skapa den kampanj som ska utgöra grunden för ditt A/B-test – det vill säga den kampanj som du i senare steg ska kopiera till olika versioner
  • När du är nöjd med din Kampanj 1, klicka på texten Statistik för att gå vidare: 

  • Klicka på Aktivera nu för att inleda skapandet av ditt A/B-test: 

  • Nu ser du första delkampanjen – din huvudversion – i ditt A/B-test. 

  • Genom att sedan klicka på Skapa en ny testversion väljer du hur många delar du vill splitta ditt A/B-test på. När du har skapat så många kampanjer som du vill ha i ditt A/B-test (ja, du kan välja fler än två om du önskar!) kan du gå in och redigera de alternativa versionerna som du vill ha dem:

  • När du har redigerat Kampanj 2 klicka på Spara och sedan Sammanfattning och schemalägg

  • Då kommer du till inställningen för hur du ska skicka ditt A/B-test. Bestäm hur stor del av mottagarna som ska vara del av testet. Välj hur många timmar testet ska löpa. Avgör vem som ska anses bli vinnare i testet och om vinnarkampanjen ska skickas ut automatiskt efter testet eller om du ska skicka det manuellt: 

  • Avslutningsvis väljer du om A/B-testet ska skickas nu, schemaläggas eller sparas i utkast för att skickas senare:

(Om du väljer  att klicka på Direkt - Skicka nu. Klicka därefter på gröna knappen som säger Skicka. Då skickas testet ut omgående!)

Om du vill avbryta ditt A/B-test och i stället bara vill skicka ut det som en vanlig kampanj kan du enkelt radera din B-kampanj, kopiera A kampanjen på nytt. Sen i sammanfattningssteget väljer du att skicka ut din kampanj till 100 procent av din målgrupp:

UTM spårning av A/B test

När du skapar upp A/B test då kan man sätta unika UTM-taggar för att spåra statistiken i google analytics. Du har även möjlighet att sätta en egen UTM-tagg för vinnande A/B test. Om du lämnar fältet Custom winner UTM tag tomt så tar vi vinnande kampanjens UTM-tagg och lägger till "_winner" för att kunna skilja på A/B testen.

Observera att statistiken fortsätter att uppdateras i ditt a/b test även efter att vinnaren skickats ut.

Läs om tips gällande A/B-tester på vår blogg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss