Övriga frågor medlemmar - FAQ

I denna artikel kommer vi att gå igenom olika vanliga frågor angående medlemmar.

Vi kommer att gå igenom följande: 

  1. Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig utav det?
  2. What is a group and how do I create one?
  3. Filtrera på värden ex flera interessen eller flervalsimport
  4. Why do members need to confirm themselves?
  5. The number of unique subscribers per month is almost always more than what the mailing is. Why is this so?
  6. Varför får jag exporterade filer i CVS-format?
  7. Use of languages as member data

1. Vad är ett medlemsfält och hur använder jag mig utav det?

Ett "Medlemsfält" kan direkt liknas till innehållet i en kolumn i Excel. Ta exempelvis kolumnen   Stad som du sedan kan använda till att skapa filter och filtrera ut alla som har Stad = Göteborg. Man kan se det som att medlemsfält är fält i Rule som symboliserar den kunddata som du laddar upp i Rule.

Ett medlemsfält skapar du när du importerar medlemmar i Rule, se artikeln importera medlemmar för att lära dig hur du importerar medlemmar. När du sedan importerar dina medlemmar kommer Excel-kolumnerna i din fil automatiskt kopplas mot skapade medlemsfält i Rule.

Så här skapar du extra medlemsfält för dina medlemmar: 

1. Klicka på ikonen för "Medlemmar"
2. Välj "Medlemsfält"
3. Klicka på "Ny grupp" 

Så här ser en medlemsgrupp ut och såhär lägger du till fält: 


1. Här döper du gruppen. I detta fall har vi valt att kalla den här gruppen "Personuppgifter". 
2. I fältlistan måste du döpa fältet
3. Här ska du välja vilket format listan är i. Eftersom att "Region" skrivs i text väljer vi text. Är listan baserad på ett specifikt datum, väljer du datum och tid. Till exempel, Datum och tid "2023-02-28:13:00" eller bara datum " 2023-02-28". Väljer du "flerval" så betyder det att du kan ha flera värden i samma fält som kommer att delas upp med ett komma "," inne i Rule. När man sedan skapar ett filter så kan man söka efter medlemmar som har eller inte har värdet i flervalsfältet.   
4. Detta kommer vara namnet på fältet som sedan utvecklarna kan använda i API integrationen. Den döps efter gruppnamnet.fältnamnet.
5. Vill du lägga till fler fält klickar du på "Nytt fält"

Har du frågor gällande medlemsfält så är du alltid välkommen att kontakta vår support! 

2. Vad är en grupp och hur skapar jag en?

A group in Rule can be likened to a single name to structure/categorize your custom field . Här you can read about what a custom field how you use it.

Before you import your members, create a group or groups, with the associated custom field . 

To create a group, follow these steps:

1. From the main menu (drop-down menu to the left) select members.

2. Sedan klickar man på  Grupper och medlemsfält följt av knappen ''Skapa ny grupp''.

3. It will then up a group called ' New ' where you can click on the pencil icon on the left to start editing. After clicking on the pencil icon, you are taken to this view:

Här du kan namnge gruppen, skapa fält genom att klicka på 'Lägg till nytt fält', vilket kommer presentera ett resultat likt exemplet ovan. Medlemsfälten som du skapar ska alltså matcha kolumnerna i din XSL-fil, dvs kategorier av data som du ska importera i Rule. 

Historical groups

I många lägen kan det vara bra att spara medlemsdata historiskt, tex om du vill skapa filter på kunder som lägger flera ordrar eller loggar in flera gånger. För att spara varje import av medlemsdata för sig behöver man göra gruppen Historisk.

I bilden ovan är gruppen Order en historisk grupp, dvs du klickar på "historik" -ikonen i mitten. Då kommer Rule att spara varje insättning av data som egna medlemsfält.

When more orders come in on the same customer, under Members, you can > custom field , see that there are several orders on the customer. 

Do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

3. Filtrera på värden ex flera intressen med flervalsimport

We have made the custom fieldsmore flexible. Especially for cases where the custom fieldsmay consist of more parameters, there is now the possibility to import multiple choice options. This will be very helpful for filtering on interests for example. Your customers don't necessarily have just one area of interest. If you offer travel, the customer may like both sun holidays and winter adventures and may also be interested in golfing. To maintain your relevance in communicating with customers, it is therefore important to capture this.

In the file you are importing, create a separate column with a name that matches the member field that has multiple choice. For each member, you can then add multiple choice by separating them with the "|" character. See example "trousers | sweater | shorts |" below: 

Follow Jotun's example: 

One of many successful multi-option examples is Norwegian Jotun. In addition to providing the Eiffel Tower with color, they also choose to ask their customers for their uses. This allows customers to enter directly into a form on the website and it then facilitates the entire chain of communication and offers to the end customer.

I exemplet så är kundens användningsområden  cabin, boat och exterior och kundens alla intressen kommer i samband med importen samlas under medlemsfältet Interests. 

Benefits: 

  • Customer club work becomes smarter with simpler member administration.
  • You can more easily control content by recipients, such as B2B or B2C content.

4. Varför behöver medlemmar bekräfta sig?

När en kund anmäler sig exempelvis till ett nyhetsbrev så kommer ett utskick automatiskt komma till kundens inkorg innehållande en länk, så att kunden kan bekräfta att adressen är rätt. Detta finns för att undvika automatiserade spamutskick och att ingen tredje part kan registrera en mejladress för utskick utan kunden/medlemmens bekräftelse. 

Den vanligaste orsaken till att kunder/medlemmar markeras med benämningen "Obekräftade" är att mottagaren inte klickat på denna länken för att bekräfta sin adress. Dvs den länk som man skapar under Steg 2 i processen när man skapar sitt egna formulär

Figure 1: Example of the appearance of the menu under members when a customer/member has been named "unconfirmed".

Figure 2: Example of a customer card marked "Unconfirmed" pending confirmation.  

Om kunden inte klickar på bekräftelseknappen, så blir den inte en aktiv medlem. Vill kunden få ett nytt bekräftelsemail skickat till sig så kan denne signa upp sig på nytt efter att 24 timmar har passerat. 

5. Antal unika prenumeranter per månad är nästan alltid fler än vad utskicken går till. Varför är det så?

The reason for this is that in the upper right corner you will see the total number of members in the account. The tags you send to don't include all members, but only those that are active in those specific tags. 

De alternativ som vi erbjuder idag är antingen  antal e-postmeddelanden per månad eller antal medlemmar på ditt konto. Se nedan hur det meddelas i Rule: 

6. Varför får jag exporterade filer i CVS-format?

When you export a tag out of Rule to a file, it makes it easier to know which file format is used. 

In Rule, it is automatically controlled at export depending on how big your file is. Excel files have a maximum of 65,000 rows (members) or 500,000 cells and for larger file exports, the file comes in CSV format. 

You will find the overall explanation of the CSV här.

7. Användning av språk som medlemsdata

I Rule kan man använda språkdata för att segmentera sin kommunikation och bygga filter beroende på medlemsspråk. 

Det finns två sätt att hantera språkdata på ett smidigt sätt i Rule. Om man har en lista där alla adresser i den listan ska ha samma språk, till ex. svenska eller engelska, lägger man enkelt till ett "språkvärde" vid import av taggen. 

När ens XSL-fil innehåller en kolumn som heter language/språk, dvs när det är olika språk på medlemmarna i filen man ska importera, krävs det att man skapar ett medlemsfält som heter samma som språkkolumnen i XSL-filen. Exempelvis språk eller language. Läs mer om hur man skapar medlemsfält här.

In order to build filters correctly, it is necessary that the correct language codes have been used in the file to be imported. We follow the ISO standard for language codes that you can read more about här.

Here are some examples of commonly used language codes to use for language names in the import file:

Code    Language

an English

Ar Arabic

da Danish

those German

es Spanish

Fi Finnish

Fr French

It Italian

NL Dutch

no Norwegian

PL Polish

RU Russian

SV English

UK Ukrainian

ZH Chinese

NB Norwegian Bokmål

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us