Automationer - FAQ

I denna artikel kommer vi att gå igenom vanliga frågor angående automationer. Om du fortfarande inte känner att du har fått svar på dina frågor kan du kontakta support.

Vi kommer att gå igenom följande:

  1. Vad menas med "Trigger" i Automation sammanhang?
  2. How do I summarize statistics in Rule?
  3. Varför går inte min automation iväg när jag testar?
  4. Varför hittar jag inte min kampanj under Automation och vise versa?

1. Vad menas med "Trigger" i Automation sammanhang?

Genom att använda triggers för att starta automatiseringar för väl sorterade kundgrupper kan du behandla dina kontakter olika beroende på hur de beter sig och därmed bidra till en bättre kundupplevelse. 

Nedan kommer vi att visa följande: 

  • Hur en trigger ser ut i ett automations sammanhang 
  • Hur en trigger ser ut i journey builder 
  • Hur du ändrar en trigger i journey builder

Trigger i ett automations sammanhang  

Här har vi ett exempel  på hur en trigger ser ut i dina automationer: 
1. Här ser du själva taggen/filtret som automationen kommer att triggas på. I detta exempel så kommer automationen triggas på "ordercompleted", vilket betyder att automationen startar när någon genomfört en order. 
2. Här kan du se dina trigger inställningar, alltså vilken regel du har satt upp för när dina utskick ska skickas ut. I denna automation har vi valt att följa upp kunden först efter 5 dagar och sedan efter 10 dagar. 
3. Här kan du avaktivera din automation. Det måste du göra om du skulle vilja ändra trigger i dina automationer. 

Trigger i Journey Builder 

I Journey Builder syns dina triggers såhär (det som är inringat). I detta fallet så kommer mailet att triggas(skickas) baserat på datum. 

Ändra tigger i Journey Builder

Om du klickar på Trigger så kan du ändra vad automationen ska triggas på.

1. Här ser du vilka triggers du kan välja mellan. Klicka i den du vill ha. 
2. Om du väljer  "Relativt datum" eller "Årlig" så måste du även ställa in medlemsfält. 
3. Klicka  "Spara" när du är klar. 

2. Hur summerar jag statistik i Rule?

You can find statistics in your Dashboard, for weekly compilations. If you want a more comprehensive summary, such as the current year, you can also get the statistics through a few simple dealings.

When you sum up your Rule year, there are two ways that we recommend:

1. For Campaign statistics

Go to Promotions and Sent. Go to the page where your desired date for the statistics is located and click on the Export button. (For example, if you want statistics for 2021, go to the page under Sent where the first campaign of 2021 is located. When you click Export, everything comes from that page).

Then you need to sort your stats in the Excel file in the way that suits you best.

2. For Member statistics

The second option is to create a filter under Tags & Filter to see, for example, how many members entered the tags (and unregistered) for a certain period of time. 

Select New Filter and rename it, then base your filter on the tags you want to see the statistics from.

Next, click the new member Rule button, then select the created at Member attribute and "is greater or equal" and the date you want to see the statistics from:

Then click Save Rule's and export the filter:

3. Varför går inte min automation iväg när jag testar?

It is only when members come through the non-bulk import API and from the form that an Automation campaign is enabled.

Automation campaigns aren't triggered by manual member import. So no automated promotions will be sent out if you manually add yourself to a tag/filter.  

If you experience problems with automation, please contact support@rule.se with a description.

4. Varför hittar jag inte min kampanj under automation och vise versa?

Det kan bero på att du har skapat enskilda utskick under  Kampanjer och automatiserade utskick skapas under Automation

  • Rule är byggt att särskilja kampanjer om det är ett nyhetsbrev eller sk transaktionsmeddelanden. Därför skapas enskilda nyhetsbrev under fliken Kampanjer och automatiserade utskick som orderbekräftelser, automatiserade välkomstbrev etc. under fliken Automation. 
  • The e-mail builder has the same appearance in both cases
  • Also note that the templates for both cases are created under the different tabs/sections. You cannot create a campaign under "promotions" and then choose to be an Automation. 

Contact us at support: support@rule.se if you have any thoughts.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Need more help? Contact Us Contact Us