Hur fungerar länkar i SMS?

  • Click Rate: För att göra det möjligt att spåra andelen klick i Rule måste länken innehålla "https://". På så vis blir länken spårbar och klickfrekvens blir möjligt att följa upp i statistiken, efter att ditt utskick har gjorts. 
    Exempel: https://www.rule.se/nyhetsbrev/varfor-e-postmarknadsforing/
  • Länkförkortning: Eftersom SMS kostar per antal tecken, så finns det en inbyggd länkförkortare i Rule som automatiskt kortar ner länkar som är över 25 tecken. Detta givet att ni skriver in "https://" i länken.
    Exempel: Som ovan, dvs. https://www.rule.se/nyhetsbrev/varfor-e-postmarknadsforing/
  • Behåll originallänk: Om du inte vill att länken förkortas behöver du ta bort "https://" och bara skriva "www".
    Exempel:  www.rule.se/nyhetsbrev/varfor-e-postmarknadsforing/
  • Egen domänlänk: Rule kan även skapa egna/interna länkar, på beställning. Kontakta vår support för hjälp, support@rule.se.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss