Varför går inte mitt automail iväg när jag testar?

Det är bara när medlemmar kommer via API:et (ej massimport) och från formuläret som en automation-kampanj aktiveras.

Automation-kampanjer triggas inte genom manuell medlemsimport. Så inga automatiserade kampanjer kommer skickas ut om man manuellt lägger till sig i en tagg/filter.  

Upplever du problem med automation så kontakta support@rule.se med en beskrivning.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss