Hur gör jag för att skapa en bildkarta och länka fler områden i en bild sk. "image mapping"?

  • För att länka fler delar i en och samma bild så börja med att markera bilden. Markera bilden genom att klicka på den så att den blir grönmarkerad:  

  • Klicka sen på ikonen som säger Lägg till/Ändra bildkarta i verktygsfältet i ovankant: 

  • Då öppnas inställningar för bildkartan (se bild nedan) och man kan enkelt skapa fält och ange URL-adresser för respektive fält: 

  • När bildkartan är klar, klicka OK för att gå vidare. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss