Kampanjen verkar ha fastnat i ”Pausade”. Vad har hänt?

Detta innebär förmodligen att man överskridit antal utskick för perioden. Man kan kontrollera detta genom att bl.a. jämföra antalet mottagare i den pausade kampanjen med resterande kampanjer för månaden på ditt Rule-konto. Se övre högra hörnet för en sammanställning: 

 Som Rule-kund har man två alternativ på lösning: 

Gå till Inställningar>Admin och välj av följande alternativ: 

1) Uppgradera ditt konto med fler kampanjer/mån. 

2) Som Rule-kund med registrerat betalkort så kan man även välja alternativet att koppla på soft limits. Med soft limits menas att du som användare godkänner att vid en eventuell övertrassering av månadskvoten, med mail per månad, ändå låter hela den aktuella kampanjen skickas ut genom att endast tilläggsbetala för de överskridande kampanjerna. Detta blir extra värdefullt vid perioder där det är bråttom och månadskvoten kanske uppnås snabbare än planerat. Då kommer man ändå utan att tappa tid i övriga marknadsarbetet kunna se till att resterade kampanjer skickas ut. Då får hela tänkta målgruppen meddelandet direkt utan avbrott.

Du aktiverar soft limits under Inställningar>Admin och det är användare med behörigheten Super Admin som anger godkännandet av soft limits. För att ändra behörigheter som Super Admin kontakta support@rule.se för att aktivera. 

  • kostnad per mail för soft-limits: 10 öre per mail

För ytterligare assistans beskriv ditt ärende till support@rule.se för en kontouppgradering och support.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss