Vad innebär UTM-campaign & UTM-term?

För att göra dina kampanjer spårbara i Google Analytics behöver du ange en UTM-kod i Rule. "UTM" står för Urchin Tracking Module och är ett format från Google som används för att spåra länkar i Google Analytics. Nedan förklarar vi hur du ställer in UTM i Rule. 

  • UTM-campaign: är namnet på din kampanj, t.ex. "sommarrea_v28".
  • UTM-term: är ej obligatoriskt men finns tillgängligt för expertanvändare som vill ha extra mycket detaljkontroll. UTM-term är en sammanställning av nyckelord/sökord, exempelvis "kampanj+skor".  

För information om hur du ställer in Google Analytics spårning på dina kampanjer, se hit.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss