Vad menas med statistiken efter en import?

Efter en manuell medlemsimport så visas en summerande bild av importen. Se exemplet nedan: 

  • Nya visar antalet nya e-postadresser som importerats. 
  • Dubbletter innebär antalet dubbletter av e-postadresser som fanns i den aktuella filen som importerades. 
  • Misslyckade innebär att kolumnerna i den importerade filen inte haft något värde/innehåll. 
  • Delvis misslyckade visar antalet för de kolumner som delvis saknat innehåll. Exempelvis kan e-postadressen finnas med men att det saknas viss information i andra medlemsfält som t.ex. mobilnummer. 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss