Varför fungerar inte länken?

Att tänka på vid misstänkt fel-fungerande länkar i nyhetsbrevet: 

  • Om man upplever att länkar, text och/eller bild, inte fungerar som tänkt så gå tillbaka till den aktuella kampanjen för att först kontrollera att adressen är korrekt stavad. 
  • Notera att länken endast kan innehålla en adress. Ibland när det går fort i arbetet så kan t.ex. en extra trackingadress smyga in sig innan själva URL-adressen vilket gör att adressen inte fungerar när utskicket går live. 
  • För att länkarnas spårning ska fungera så måste man ange länkens protokoll, dvs "http://" eller "https://" innan resten av adressen. 

Upplevs det att länkarna inte fungerar trots genomgången ovan beskriv ditt ärende till support@rule.se så får du snabbt hjälp.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss