Vad betyder "Anpassa block" och hur använder jag mig av det?

Anpassa block är en funktion för att kunna separera avsnitt/erbjudanden i nyhetsbrevet för utvalda grupper. Genom att använda funktionen ”Anpassa block” så kan man enkelt välja vilken tagg eller filter som ska se önskat innehåll i nyhetsbrevet. 

  • Du hittar funktionen i e-postbyggaren där du skapar nyhetsbrevets innehåll.

För att anpassa innehållet följ stegen nedan:

1. Logga in på ditt konto i Rule och gå till Kampanjer.

2. Välj att skapa en ny kampanj eller öppna en påbörjad kampanj ifrån utkast sektionen.

3. Välj blocket du vill anpassa för särskilda mottagare genom att markera det.

4. Klicka på +-tecknet bredvid blocket högst upp. När du klickat på + tecknet kommer det skapas ett likadant block så du kan anpassa innehållet i de olika blocken.

5. Klicka sedan på Anpassa Block knappen på höger sida av nyhetsskaparen. Detta kommer göra så att blocket markeras med en text "Anpassa block".

6. Dubbelklicka på den blåa rutan där det står Anpassa block, vilket sedan leder dig till denna vy:

7. Här väljer du vilken tagg/filter du vill att innehållet ska visas för. Du väljer mellan tagg och filter genom att klicka på "Tagg" knappen.

8. När du valt tagg/filter och klickat på Stäng så kommer du se att blocket har anpassats efter önskade mottagare. 

9. Du gör sedan samma steg för nästa block, voila! nu är blocken anpassade och mottagarna kommer mötas av anpassat innehåll vid mottagande. Till ex, en annan bild eller annat textinnehåll.

Vi har gjort en stor förbättring av förhandsgranskningsfunktionen vid användning av anpassat block. Om du skickar en förhandsgranskning till en användare som matchar anpassade blockregler, kommer förhandsvisningen att visa exakt hur den användaren skulle se e-postmeddelandet när det skickas. Men om du skickar en förhandsgranskning till en användare som inte matchar det anpassade blocket kommer du att se alla block i e-postmeddelandet.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss