Vad innebär "Avancerade inställningar"?

Genom att klicka på knappen Avancerade inställningar så ges man möjligheten att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

  • Understrukna länkar. Det är förinställt att de inte ska vara understrukna men man kan ändra genom att markera "Ja" eller "Nej". 
  • Globala länkfärger innebär att man manuellt kan ange färgkoder efter önskemål för att matcha sin grafiska profil. 
  • Layout för bilder - tar bort marginaler runt bilder i bland annat Gmail. 

Du hittar den funktionen till höger i bild i e-postbyggaren där du skapar nyhetsbrevets innehåll, anger mottagare, rubrik m.m.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss