Vilka är maxmåtten för nyhetsbrevet?

De maximala måtten för nyhetsbrevet är 660 x 2000 px. (bredd x höjd) 

Notera att om man exempelvis använder sig av en stor bild för imagemapping med länkar etc. och denna överskrider maxhöjden på 2000px så kommer bilden att klippas. 

För ytterligare frågor om mallarnas mått och inställningar så kontakta vår support med din fråga på support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss