Hur kan jag se om kunden mottagit kampanjen?

Återkommande frågor är att kunder/medlemmar hör av sig och undrar om deras kampanjer. Du kan enkelt se vad som hänt direkt i Rule. Du hittar statistiken på två sätt, dels under Kampanjer>Skickade>Sök upp medlem och klicka på statistikikonen. Alternativ två som beskrivs nedan är via Medlemmar>Sök upp aktuell medlem och klicka på statistikikonen. 

För att undersöka en specifik kund/medlems kampanjhistorik gör du det enklast på följande sätt:  

  • Gå till Medlemmar
  • Använd Sök-fältet för att söka upp aktuell epostadress.
  • Klicka på statistikikonen (se nedan). Då visas ett aktivitetsträd liknande stora bilden nedan. Där anges tidpunkter för kampanjer som skickats, mottagits, klickats på etc. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss