Ska jag ange tagg eller filter som mottagare?

Svaret beror på vem du tänkt att skicka nyhetsbrevet till. 

Som mottagare av ditt nyhetsbrev så kan man välja att skicka till antingen en (eller flera) tagg eller till ett (eller flera) filter. Det anges i rutorna för mottagare:

! Notera att ett filter baseras ju på en tagg, så om du adderar en tagg och ett filter samtidigt så resulterar det i att filtrets funktion sätt ur spel och alla medlemmarna i tagg och filter får meddelandet istället för att enbart det tänkta filtret blev mottagare. Så har du gjort ett filterurval så räcker det att endast ange det aktuella filtret.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss