Vad menas med "Spärrad" kund/medlem?

Adresser spärras i separata meddelandetyper (kampanjer eller transaktioner) och kanaler (E-post & SMS). Skillnaden tydliggörs i vanligt förekommande exempel att man som kund kan välj att avregistrera sig ifrån reklamkampanjer men ändå motta kvitton och leveransbekräftelser. 

Rule-användare kan spärra alla kommunikationsvägarna med ett knapptryck. Se resultatet nedan. I de fall som kunder väljer att aktivt avregistrera sig från enskilda varianter av alternativen ovan så redovisas det separat. 

För att en kund ska få statusen Spärrad som i exemplet ovan så ska man antingen ha:

  • Klickat på länken för avregistrering i botten på sitt mottagna nyhetsbrev.
  • Blivit manuellt spärrad av en administratör direkt i Rule enligt ovan. Det kan göras på två olika sätt, 1) via Spärra-knappen på kundkortet eller 2) via pennikonen på kundkortet följt av knappen Avregistrera i nästa meny. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss