Varför behöver medlemmar bekräfta sig?

När en kund anmäler sig för ex. ett nyhetsbrev så kommer ett brev automatiskt genereras tillsammans med en länk för att bekräfta att adressen är rätt och att mottagaren inte är en nätfiskande robot. 

Detta finns för att undvika automatiserade spamutskick och att ingen tredje part kan registrera en mejladress för utskick utan kunden/medlemmens bekräftelse. 

Den vanligaste orsaken till att kunder/medlemmar markeras med benämningen "Obekräftade" är pga av mottagaren inte klickat på denna länken för att bekräfta sin adress. (Dvs den länk som man skapar under Steg 2 i processen när man skapar sitt egna formulär.)

Bild 1: Exempel på menyns utseende under Medlemmar när en kund/medlem har fått benämningen "Obekräftade".

Bild 2: Exempel på ett kundkort som är markerad "Obekräftade" i väntan på bekräftelse.  

Om kunden inte klickar på bekräftelseknappen, så blir den inte en aktiv medlem. Vill kunden få ett nytt bekräftelsemail skickat till sig så kan denne signa upp sig på nytt efter 24 timmar har passerat. 

Vi hoppas det gav svar på din fråga, beskriv annars ditt ärende för vår Support via support@rule.se så får du snabbt hjälp. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss