Antal unika prenumeranter per månad är nästan alltid fler än vad utskicken går till. Varför är det så?

Anledningen till det är att uppe i det högra hörnet ser du totalt antal medlemmar på kontot. De taggar du skickar till innehåller inte alla medlemmar, utan bara de som är aktiva i just de taggarna. 

De alternativ som vi erbjuder idag är antingen antal e-postmeddelanden per månad eller antal medlemmar på ditt konto. Se nedan hur det meddelas i Rule: 

Vill du se över era grundinställningar för en uppgradering kontakta oss via support@rule.se så administrerar vi det åt dig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss