Kopiera kampanj - Re-targeting

Att skicka en kampanj i repris kallar vi för re-targeting och det möjliggör flera arbetssätt för dig som användare. Du kan bl.a. välja att skicka din kampanj på nytt men välja ut de som inte öppnade vid första utskicket. Du kan även välja att hantera kunderna som en tagg eller som en separat fil. 

För att använda dig av re-targeting:

  • Gå till Kampanjer, klicka på kopiera knappen, då kommer samma kampanj hamna under utkast igen, och ni kan skicka ut den till en ny tagg/filter

Copy campaign in Rule from Rule Communication on Vimeo.

Till vilka kan ni skicka om kampanjen till?

  • Ni kan också exportera ut statistik för Skickade kampanjer. För att sedan använda medlemmarna att skicka om kampanjen till. Alternativen nedan kan ni exportera och skicka om ert utskick till.

Fler alternativ på arbetssätt hittar du på vår blogg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss