Hur tar jag bort eller lägger till tagg/taggar på en kund?

Självklart kan man ta bort eller addera taggar på enskilda kunder. 

Först måste du söka upp den aktuella kunden och gör sen följande: 

  • Gå till Medlemmar>Sök-fältet. 
  • Klicka sedan på pennikonen på aktuella kunden för att se kundens medlemsinformation. 
  • I nederkant så är de taggar och filter som kunden tillhör samlade och du kan klicka på krysset för att ta bort önskad tagg. Se exempelbild nedan. Du kan här välja att manuellt lägga till en tagg på kunden genom att skriva in ett nytt taggnamn eller välja en befintlig tagg.

Notera att medlemmar utan tagg kommer sakna tillhörighet och kan inte bli mottagare av kampanjer. 

Medlemmar utan tagg hittar ni sedan under Inställningar - Admin och medlemmar utan tagg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss