Om jag tar bort en bild ur bildbanken, påverkas utskick som har den bilden?

Nej, Rule raderar ingen data så tidigare utskick med bilden i sig kommer inte att påverkas. Väljer ni att ta bort bilder från Bildbanken så kommer alltså inte tidigare kampanjer att påverkas av detta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss