Varför får jag exporterade filer i CSV-format?

När du exporterar en tagg ut ur Rule till en fil så underlättar det att vet vilket filformat som används. 

I Rule så styrs det per automatik vid exporten beroende på hur stor din fil är. Excel-filer har ett max på 65 000 rader (medlemmar) alternativt 500 000 celler och för större filexporter så kommer filen i CSV-format. 

Du hittar övergripande förklaring om CSV här.

För ytterligare frågor som berör exporten vänligen beskriv ditt ärende till support@rule.se så får du snabbt assistans.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss